Arvomme

WeWorryn toiminta perustuu seuraaville arvoille, jotka olemme määrittäneet henkilöstöllemme:

Luottamus, luottamuksellinen

Mitä sovimme niin me toimimme sen mukaan. Luottamus ei ole enää niin yleistä kuin ennen. WeWorry pitää tätä arvoa tärkeimpänä. Kaikkien asiakkaidemme asiat ovat luottamuksellisia, eli niistä ei kerrota muille eikä asioita välitetä tarpeettomasti tavalla eikä toisella asiattomille.

Rehellisyys, oikeudenmukaisuus

Toimintamme tulee olla rehellistä ja voimassa olevien lakien mukaista. Haluamme aina toimia oikeudenmukaisesti. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan määrittelemään veloituksemme etukäteen ja pidämme sovitusta kiinni. Ylimääräisistä kustannuksista informoimme heti kun niitä ilmenee.

Asiaan kuuluva käyttäytyminen

Me emme halua herättää asiatonta huomiota WeWorryn nimissä toimiessamme. Käytöksemme pitää olla sellaista, että siitä jää kaikille osapuolille myönteinen ja miellyttävä muisto. Otamme aikalisän, jos tilanne mutkistuu.

Arvomme ovat hyödyksesi.