Hinnasto

Haluamme aina palvella asiakkaitamme tehokkaasti ja kokonaisedullisin ratkaisuin. Koska toimintamme perustana on arvomme: rehellisyys ja luottamus, niin sama pätee myös hinnoittelussamme. Tavoitteemme on, että asiakas tietää perusteet hintatason määräytymiseen, jo ennen tehtävän aloittamista. Pääosin hintamme määritellään tapauskohtaisesti, mutta voimme tehdä asiakaskohtaisia hinnastoja kanta-asiakkaillemme, sekä asiakassopimuksia.

Seuraavassa vaihtoehtoja tehtävän määrittämiseen.

Arvoperusteinen

Määrittelemme veloituksemme perusteet yhdessä asiakkaamme kanssa tehtävän avulla saavutettavissa olevien lisäarvojen perusteella. Tästä on molemminpuolinen tyytyväisyys tuloksena.

Katto ja budjetti

Tehtävän kokonaishinta määritellään hintakattoperiaatteella, jolloin asiakkaamme pystyy budjetoimaan investoinnin. Me voimme määritellä karkealla arvioinnilla kattohinnan tai sen voi asiakas ilmoittaa, jolloin me etsimme hintatasoon sopivat ratkaisut. Pääsääntöisesti arvioitu hintakatto alitetaan ja todelliset kustannukset ovat arvioitua alhaisemmat. Joissakin yllättävissä tilanteissa havaitessamme arviomme mahdollisesti ylittyvän, niin silloin ilmoitamme asiasta välittömästi asiakkaallemme, jotta voimme tulevista toimenpiteistä sopia yhdessä.

Tällä tavalla toimimalla hyödyt ovat tehokkuus, ylimääräisten työvaiheiden välttäminen ja näin ollen kokonaishintatason selvä aleneminen. Tämä on suosittelemamme tapa.

Kiinteä ja tarjous

WeWorry haluaa palvella asiakkaitaan etukäteen sovituilla kiinteähintaisilla Tehtävillä. Tällöin määrittelemme hinnan etukäteen aina tapauskohtaisesti. Voit vaikuttaa hintaan, kun annat WeWorrylle riittävästi aikaa sekä autat määrittelemään tehtävän tarkasti. Tehostaaksemme toimintaamme varsinaisia tarjouksia laskemme valikoiden.

Avoin kirjanpito

Tässä vaihtoehdossa avaamme tehtävän kirjanpitoa, jotta asiakkaamme tietää todelliset kustannukset. Ennen tehtävän aloittamista sovimme niistä periaatteista, jolla saamme oman korvauksemme. Vaihtoehtoja on monia esimerkiksi tuntihinnat, välityspalkkiot, osakokonaisuuksien hinnat, voitonjakoprosentit jne.

Pitkäaikaiset sopimukset

Jokaiselle sopiva monialainen hoito-/ylläpitosopimus alkaen 19 euroa/kk. Kysy tehtävästä tarkemmin.