Tehtävä: Ristiriita

Yritys A:n muutostyössä ovat Toimittaja B ja Toimittaja C. Asennustyön hoitaa Asennusyritys D. Työt ovat tehty, mutta toiminta ei ole A:n toiveiden mukaista. B, C ja D kertovat, ettei vika ole heidän osuudessaan. A soittaa WeWorrylle ja pyytää ulkopuolista selvitysapua.

WeWorry aloittaa selvitystyön. Yrityksiltä A, B, C ja D saatujen tietojen perusteella WeWorry toteaa ongelman johtuvan väärinymmärryksestä. WeWorry tekee ehdotuksen muutoksista ja niihin liittyvästä kustannusjaosta.

Kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä.