Tehtävä: Valvonta

Henkilö A epäilee hämäriä puuhia. A soittaa WeWorrylle ja kertoo epäilyksensä. WeWorry ehdottaa väliaikaista ja huomaamatonta valvontatehtävää epäilyksien selvittämiseksi. A hyväksyy sen ja tekee tarvittavat valmistelut.

WeWorry toteaa henkilön B toimineen petollisesti. WeWorry ilmoittaa A:lle ja ehdottaa aluksi hiljaista ratkaisua.

WeWorryn toiminnan seurauksena B:n petollinen toiminta loppuu ilman viranomaisten puuttumista asiaan. A on tyytyväinen lopputulokseen.