Tehtävä: Tutkimus

Yritys A etsii ratkaisua ongelmaan X. Yrityksen A henkilö B soittaa WeWorrylle ja esittää ongelman X. Sovitaan aika, jolloin WeWorry voi ongelmaan liittyvän esitutkimuksen aloittaa.

WeWorry ilmoittaa esitutkimuksen tulokset ja esittää ehdotuksen jatkotoimenpiteistä. B hyväksyy ehdotuksen. WeWorry aloittaa sovitut toimenpiteet.

WeWorry ilmoittaa toimenpiteet suoritetuiksi ja ongelman X poistuneen. B suorittaa testauksen ja toteaa ongelman poistuneen ja on tyytyväinen WeWorrylta saatuun apuun.