Tehtävä: Remontti

Perhe A harkitsee keittiöremonttia. Omin voimin he eivät tähän ryhdy. A soittaa WeWorrylle ja esittää tehtävän. Sovitaan aika, jolloin WeWorry tulee keskustelemaan vaihtoehdoista ja tekemään esisuunnittelun.

Miellyttävä ratkaisu löytyy. A valtuuttaa WeWorryn koordinoimaan keittiöremontin tietyillä reunaehdoilla.
WeWorry hankkii tarjoukset ja tarvittavat luvat A:n puolesta.
Remontti suoritetaan pienillä muutoksilla, jotka A on hyväksynyt.

WeWorry luovuttaa työn ja siihen liittyvät dokumentit A:lle. A on hyvin tyytyväinen uuteen keittiöön.